00 for ""

Tvarumo strategijos kūrimo paslaugos

Tvarumo strategijos kūrimo paslaugos

Esate pasirengę rinktis tvaresnę ateitį arba norite susipažinti su ESG ekosistema? Galime padėti jūsų organizacijai pasiekti aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir ekonominio augimo tikslų.

 

Tvarumo strategijos poreikis

Siekiant užtikrinti ilgalaikį organizacijų produktyvumą, mažinti galimas rizikas ir pagerinti prekės ženklo reputaciją, reikalingos tvarumo strategijos. Šios strategijos padeda taupyti išlaidas optimizuojant išteklius, pritraukti ir išlaikyti talentingus darbuotojus bei atveria duris į naujas rinkas. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, investuotojų lūkesčius ir pasaulinius iššūkius suformuotos tvarumo strategijos skatina inovacijas, konkurencingumą ir teigiamą poveikį. Be to, užtikrina privalomą atitiktį nuolat besikeičiantiems aplinkos apsaugos ir socialinės apsaugos teisės aktams.

Mūsų teikiamos paslaugos

Išsamus vertinimas: mūsų komanda atlieka išsamų jūsų organizacijos tvarumo auditą, analizuoja dabartinę praktiką, procesus ir poveikį aplinkai. Gausite išsamią vertinimo ataskaitą, įvardinančią veiklos sritis, kuriose tvarumo atžvilgiu jums sekasi geriausiai, ir tobulinimo galimybės.

Strateginis planas: „Sweco“ sukuria specialiai pritaikytą tvarumo strategiją, kuri nurodo aiškius, su jūsų bendrovės tikslais suderintus veiksmus. Šis planas apima konkrečius etapus ir terminus, užtikrinančius struktūrizuotą procesą siekiant tvarumo tikslų.

Išteklių optimizavimo rekomendacijos: mūsų ekspertai pateikia išsamų išteklių optimizavimo planą. Tai –rekomendacijos, padedančios didinti energijos vartojimo efektyvumą, atliekų mažinimo strategijomis ir tvariais tiekimo būdais, siekiant padidinti veiklos efektyvumą.

Tiekimo grandinės tvarumo gairės: atliekame išsamią jūsų tiekimo grandinės tvarumo analizę ir pateikiame gaires, kaip pagerinti etinę praktiką, sumažinti poveikį aplinkai ir užtikrinti atitiktį jūsų organizacijos vertybėms.

KPI kūrimas ir vertinimas: bendradarbiaudami su jumis nustatysime pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), pagal kuriuos bus stebima jūsų bendrovės tvarumo pažanga. Taip pat parengsime schemą, pagal kurią galėsite vertinti savo pasiekimus ir teikti ataskaitas vidaus ir išorės suinteresuotosioms šalims.

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo rekomendacijos: mūsų ekspertai padės jums įgyvendinti sudėtingus privalomus ir savanoriškus ataskaitų teikimo ir atitikties reikalavimus. Mūsų rekomendacijos apima ne tik patarimus – dirbame kartu, siekdami nustatyti sertifikavimo galimybes, atitinkančias jūsų pramonės šaką ir tikslus.

Tvarumo grupės vadovė

Aurelija Breivytė

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.