00 for ""

Tvarumo užtikrinimas naudojant gyvavimo ciklo vertinimą (LCA)

Tvarumo užtikrinimas naudojant gyvavimo ciklo vertinimą (LCA)

Norite priimti sprendimus, kurie yra pagrįsti mokslu ir turėtų teigiamą poveikį aplinkai ir jūsų verslui? Pristatome gyvavimo ciklo vertinimą (LCA) – svarbiausią įrankį, padedantį užtikrinti tvarią paslaugų ir prekių praktiką ir padedančius priimti strateginius įmonės sprendimus.

Kas yra LCA?

Gyvavimo ciklo vertinimas (LCA) – tai veiksminga metodika, pagal kurią vertinamas gaminio, proceso ar paslaugos poveikis aplinkai per visą gyvavimo ciklą – nuo žaliavų gamybos iki šalinimo. LCA suteikia holistinį požiūrį, nes kiekviename etape atsižvelgiama į išteklių suvartojimą, išmetamųjų teršalų kiekį ir galimą poveikį aplinkai.

LCA privalumai

Aplinkos apsaugos skaidrumas: LCA suteikia jums galimybę suprasti savo ekologinį pėdsaką, nustatyti tobulintinas sritis ir įgyvendinti aplinkai bei žmonėms palankias strategijas.

Mokslu pagrįstų sprendimų priėmimas: jums padės priimti tinkamesnius sprendimus lyginant skirtingas medžiagas, procesus ar dizainą pagal jų poveikį aplinkai ir galiausiai sumažinti anglies pėdsaką, rūgštėjimo bei eutrofikacijos potencialus, ozono sluoksnio retėjimą, poveikį ekosistemoms ir žmogaus sveikatai.

Gaminio inovacijos: LCA įžvalgas galėsite panaudoti kuriant ekologiškesnius ir tvaresnius gaminius ar praktikas, siekiant patenkinti didėjančią ekologiškų sprendimų paklausą.

Atitiktis teisės aktų reikalavimams: padės jums laikytis aplinkos apsaugos gairių ir reikalavimų. bei užtikrinti jūsų veiklos atitiktį tvarumo tikslams.

Pagerinta įmonės reputacija: jūsų įmonės įsipareigojimas siekti tvarumo tikslų pasitelkiant LCA gali sustiprinti jūsų prekės ženklo reputaciją ir pritraukti ekologiškai sąmoningų vartotojų.

Mūsų teikiamos paslaugos

„Sweco“ entuziastingai rūpinasi tvarumu ir padeda verslui klestėti taikant aplinkai ir žmogui palankias praktikas. Mūsų LCA specialistų komanda siūlo platų paslaugų spektrą, įskaitant:

Gyvavimo ciklo aprašo (LCI) duomenų rinkimas: kruopščiai renkame duomenis kiekviename gyvavimo ciklo etape pagal ISO 14040 ir ISO 14044 reikalavimus.

Gyvavimo ciklo poveikio vertinimas (LCIA): mūsų atlikta analizė leidžia suprasti jūsų gaminio, paslaugos ar sistemos poveikį aplinkai ir pasiūlyti rekomendacijas bei gerinimo planus pasitelkiant mūsų ekspertų patirtį, duomenų bazes, bei Europos produktų eko-dizaino direktyvos gaires.

Aiškumas ir ataskaitų teikimas: LCA rezultatus pateikiame aiškiai ir suprantamai, siekdami padėti jums priimti ekologiškai sąmoningus sprendimus.

Nuolatinio tobulinimo strategijos: bendradarbiaudami siekiame optimizuoti jūsų gaminius ar procesus, drauge siekdami nuolat mažinti poveikį aplinkai.

Tvarumo grupės vadovė

Aurelija Breivytė

Neradote to, ko ieškote?

Siųskite savo užklausą čia. Užtikriname, kad susisieksite su tinkamu asmeniu. Mūsų ekspertai yra pasirengę jums padėti. Bet kokiam iššūkiui, dideliam ar mažam.