00 for ""

Vandentvarka, energetika ir pramonė

Mes siūlome modernius techninius sprendimus, užtikrinančius galimybę naudotis švariu vandeniu, patikimą energijos tiekimą ir efektyviai išteklius naudojančius pramonės įrenginius.

Vanduo, energetika ir pramonė – tvarus visuomenės vystymasis

Neišvengiamai šiuolaikinė urbanizacija daro įtaką aplinkai, tačiau žalingą poveikį galima sumažinti iki minimumo. Visame pasaulyje vyksta perėjimas prie tvarios energetikos sistemos. Tvaraus visuomenės vystymosi varomosios jėgos lemia modernių techninių sprendimų paklausą. Prieiga prie švaraus vandens, patikimas energijos tiekimas ir efektyviai išteklius naudojanti pramonė yra mūsų darbo pavyzdžiai. „Sweco“ konsultantai turi tai, ko reikia norint susidoroti su iššūkiais kintančiose situacijose, net jei klimato kaita ir visuomenė kelia aukštus reikalavimus.

Pastatai ir urbanistika

Urbanizacija ir skaitmeninimas sukuria didesnį pastatų ir miestų pažangių bei tvarių sprendimų planavimo, projektavimo ir plėtros poreikį, kurį mes pasirengę išspręsti.

Pastatai ir urbanistika

Transporto infrastruktūra

Planuojame ir projektuojame gatves, kelius, tiltus ir geležinkelius, taip pat vandens ir oro uostų statinius, kuriame geresnę ateities visuomenės susisiekimo sistemą.

Susisiekimo infrastruktura

Aplinkosauga ir tyrimai

Padedame klientams priimti sprendimus, kurių rezultatas – mažesnis žalingų emisijų lygis ir neigiamas poveikis aplinkai, efektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema.

Aplinkosauga ir inžineriniai tyrimai

Projektavimo padalinio viceprezidentas

Andrius Aužbikavičius
Vandentvarkos padalinio viceprezidentas

Vandentvarkos padalinio viceprezidentas

Egidijus Kunevičius