00 for ""

Poveikio aplinkai vertinimas

„Sweco“ aplinkos inžinerijos specialistai padeda klientams priimti sprendimus, kurių rezultatas – mažesnis žalingų emisijų lygis ir neigiamas poveikis aplinkai, efektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema.