00 for ""

Privatumo pranešimas

Atnaujintas 2023-06-15

1. Įvadas

„Sweco“ („Sweco Lietuva“, „mes“, „musarba „mūsų“) tvarko jūsų asmens duomenis, kai bendraujate su mumis įvairiomis aplinkybėmis. Šiame privatumo pranešime aprašytų duomenų tvarkymo duomenų valdytojas yra „Sweco“ grupės subjektas, kuris jums pateikė šį privatumo pranešimą.

Gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome. Visi asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) [1] ir kituose taikomuose asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Savo nuožiūra galime bet kada atnaujinti šį privatumo pranešimą (žr. pradžioje šio pranešimo paskutinio atnaujinimo datą). Jei bus padaryti esminiai pakeitimai, prieš įsigaliojant pakeitimui, apie tai pranešime šioje svetainėje.

Šiame privatumo pranešime sąvoka „tvarkymas“ vartojama visai veiklai, susijusiai su jūsų asmens duomenimis, įskaitant, pvz., jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą, dalijimąsi jais, prieigą prie jų, naudojimą, perdavimą ir šalinimą. Sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.

Šį pranešimą galite perskaityti kaip i) svetainės lankytojas, ii) tiekėjo atstovas ar darbuotojas, iii) kliento atstovas ar darbuotojas, iv) kandidatas į darbo vietą, v) potencialus klientas arba vi) vyriausybės, valdžios institucijų ar tarptautinių organizacijų pareigūnas ar darbuotojas. Kad šis pranešimas būtų jums aktualesnis, jis suskirstytas į dalis, kuriose pateikiama konkreti informacija, susijusi su įvairiomis funkcijomis, kurios gali būti jums priskiriamos tvarkant jūsų asmens duomenis.

2. Svetainės lankytojai

2.1 Kaip renkame jūsų asmens duomenis

Renkame duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš jūsų arba kuriuos jūs, įskaitant jūsų įrenginius, generuojate lankydamiesi mūsų svetainėje.

2.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

2.2.1 Palaikyti, saugoti ir kurti svetainę

Kai naršote svetainėje, tvarkome jūsų IP adresą ir naršyklės naudotojo tarpininko eilutę, kad būtų lengviau aptikti nepageidaujamas reklamines žinutes. Be to, jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant administruoti ir tobulinti šią svetainę, mūsų vidiniams įrašams ir statistinei analizei. Tobuliname žiniatinklio svetainės naudojimą naudodami „Microsoft Clarity“, kad sužinotume, kaip naudojatės mūsų svetaine. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip slapukai ir stebėjimas naudojami mūsų svetainėje, perskaitykite mūsų Slapukų politiką arba eikite į Tvarkyti sutikimus dėl sutikimo parinkčių.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• IP adresas

• Naršyklės naudotojo tarpininko eilutė (UA)

 

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtą interesą užtikrinti, kad mūsų svetainė būtų nuolat prižiūrima ir atnaujinama bei apsaugota nuo kenkėjiškų atakų.

Sutikimas. Asmens duomenys, kurie renkami kitais nei mūsų teisėto intereso tikslais, bus renkami tik gavus jūsų sutikimą.

2.2.2 Bendrauti su jumis ir atsakyti į jūsų klausimus ar atsiliepimus

Jei suteikiame galimybę bendrauti su mumis užduodant klausimus ar pateikiant atsiliepimus apie mūsų paslaugas ir veiklą, jūsų asmens duomenis tvarkysime, kai pateiksite klausimą, komentarą, atsiliepimą ar kitą pranešimą. Duomenų tvarkymo tikslas – galimybė bendrauti su jumis.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Vardas, pavardė

• El. pašto adresas

• Adresas (jei reikia ryšiui palaikyti)

• Telefono numeris (jei nurodėte)

• Visa pranešime pateikta informacija

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą bendrauti su svetainės lankytojais, pvz., plėtoti savo verslą.

2.2.3 Nustatyti, įgyvendinti ir ginti teisinius reikalavimus

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ir gynimo tikslais (pvz., dėl ginčo ar teisinio proceso).

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacija

 

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įgyvendintas mūsų teisėtas interesas nustatyti, vykdyti ar ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, susijusį su ginču ar teisiniu procesu.

2.2.4 Naujienlaiškiai

Jei užsiregistruosite gauti mūsų naujienlaiškius, tvarkysime jūsų el. pašto adresą, kad galėtume jums siųsti naujienlaiškius.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

 

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, kad galėtume teikti jums užsakytus naujienlaiškius ir reklamuoti savo verslą. Kadangi šis duomenų tvarkymas atliekamas tik tiek, kiek būtina jūsų prašymui įvykdyti, ir jūs bet kada galite atsisakyti prenumeratos, nusprendėme, kad mūsų teisėtas interesas tvarkyti jūsų asmens duomenis yra svarbesnis už jūsų interesą, kad jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi tokiais tikslais.

2.3 Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

2.3.1 Bendra informacija

Jei būtina šioje 2 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitomis įstaigomis, institucijomis, subjektais ar tarptautinėmis organizacijomis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad mes, nepriklausomai nuo gavėjų įgaliojimų, dalijamės jūsų asmens duomenimis tik su patikimais subjektais ir tik tiek, kiek tai būtina.

2.3.2 Mūsų vardu veikiantys duomenų tvarkytojai

Siekdami įgyvendinti jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir vykdyti savo veiklą, asmens duomenis perduodame išorės šalims, pavyzdžiui, pasitelktiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir kitiems partneriams. Šios išorės šalys veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai ir gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, o ne savo tikslais. Asmens duomenų tvarkymo, kurį šios išorės šalys atlieka mūsų vardu, duomenų valdytojas esame mes. Mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos tikslai nurodyti 2.2 dalyje.

2.3.3 Gavėjai, kurie veikia kaip duomenų valdytojai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytų kategorijų gavėjai tvarkys asmens duomenis kaip duomenų valdytojai, t. y. šie gavėjai nustatys duomenų tvarkymo tikslus ir priemones mums nedalyvaujant.

GavėjaiTikslasTeisinis pagrindas
• Teismai ir arbitražo teismai

• Valdžios institucijos

• Išorės konsultantai

• Kitos sandorio šalys

Siekiant įgyvendinti, pagrįsti ar apginti teisinius reikalavimus, žr. 2.2.3.Kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, pvz., susijusius su ginču.

2.4 Kiek laiko tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tiek laiko, kiek tai bus būtina šiame dokumente aprašytiems tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, tvarkydami jūsų asmens duomenis svetainei palaikyti, kiek įmanoma greičiau nuasmeninsime jūsų duomenis, o vėliau anoniminius duomenis naudosime tolesniam svetainės kūrimui. Kalbant apie mūsų komunikaciją su jumis, jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol jie bus aktualūs, priklausomai nuo mūsų komunikacijos priežasties, o naujienlaiškių teikimo atveju jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol atsisakysite gauti naujienlaiškius.

 

3. Tiekėjų (įskaitant atstovus, subrangovus, pardavėjus, paslaugų teikėjus, konsultantus ir kitas sandorio šalis) atstovas ar darbuotojas

3.1 Kaip renkame jūsų asmens duomenis?

Mes renkame asmens duomenis, kuriuos jūs arba atitinkamas tiekėjas, kuriam jūs atstovaujate, pateikė mums pagal mūsų verslo santykius su tiekėju.

3.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

3.2.1 Administruoti santykius su tiekėjais

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, nes turime teisėtą interesą administruoti santykius su savo tiekėjais ir valdyti visą bendradarbiavimą bei kasdienę veiklą, susijusią, pvz., su produktų ir paslaugų užsakymais.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Tapatybės duomenys

Teisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume patenkinti savo teisėtus interesus, susijusius su mūsų santykių su tiekėjais administravimu ir, pvz., kasdienės komunikacijos palengvinimu.
3.2.2 Susisiekti su jumis

Vykdydami komercinius santykius, jūsų asmens duomenis tvarkysime bendraudami įvairiais kanalais. Duomenų tvarkymo tikslas – galimybė susisiekti su jumis vykdant tiekėjo įsipareigojimus.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Tapatybės duomenys

• Bet kokia informacija, pateikta mūsų komunikacijoje su jumis. 

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą bendrauti su tiekėjais pagal mūsų komercinius santykius.
3.2.3 Atlikti Klientų pažinimo (KYC) ir kitus pirminius patikrinimus

Kai tiekėjas užmezga verslo santykius su „Sweco“, galime tvarkyti tiekėjo vadovaujančias pareigas užimančių asmenų asmens duomenis, kad galėtume atlikti Klientų pažinimo (toliau – KYC) ar kitus patikrinimus. Tokie patikrinimai įeina į mūsų standartines procedūras užmezgant santykius su tiekėjais.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Tapatybės duomenys

• Kontaktinė informacija

• Asmens tapatybės dokumento kopija

• Finansinė informacija, pvz., informacija, gauta atlikus asmens duomenų patikrinimą 

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti siekiant įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su tuo, kaip laikomasi mūsų Elgesio kodekso.
3.2.4 Tikrinti dėl sankcijų

Prieš užmezgant verslo santykius „Sweco“ gali patikrinti, ar netaikomos sankcijos, kad įsitikintų, jog „Sweco“ nepradėjo bendradarbiauti su asmenimis, kuriems taikomos ES ar JT sankcijos.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Tapatybės duomenys

• Kontaktinė informacija

• Galimi duomenys, gauti atliekant patikrinimą dėl sankcijų, tarp kurių gali būti duomenų apie nusikalstamas veikas

Teisinė prievolė. Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume laikytis savo teisinių prievolių.

Tokiu atveju nusikalstamos veikos duomenys tvarkomi pagal mūsų teisinę prievolę tvarkyti tokius duomenis.

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su tuo, kaip laikomasi mūsų Elgesio kodekso.

3.2.5 Nustatyti, įgyvendinti ir ginti teisinius reikalavimus

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti teisinių reikalavimų nustatymo, įgyvendinimo ir gynimo tikslais (pvz., dėl ginčo ar teisinio proceso).

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacija

 

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įgyvendintas mūsų teisėtas interesas nustatyti, vykdyti ar ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, susijusį su ginču ar teisiniu procesu.
3.2.6 Dalintis informacija su valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei atlikti vidinius tyrimus įtarus teisės pažeidimus

Jūsų duomenis galime tvarkyti teikdami konkursinius pasiūlymus arba dalyvaudami projektuose, kuriuose dalyvauja valdžios institucijos ir (arba) tarptautinės organizacijos, taip pat bendradarbiaudami su tokiomis valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad užkirstume kelią nusikalstamai veiklai, sutarties pažeidimams ir kitiems pažeidimams bei su jais kovotume. Siekiant šio tikslo gali prireikti perduoti tam tikrus būtinus duomenis valdžios institucijoms ar tarptautinėms organizacijoms, kad jos galėtų atlikti teisėtus tyrimus ir procedūras. Toks perdavimas bus išskirtinis, o duomenys bus perduodami tik tie, kurie būtini atitinkamam tyrimui ar procesui atlikti. Jūsų duomenis taip pat galime tvarkyti vykdydami vidaus tyrimus, kai įtariama, kad buvo pažeisti galiojantys įstatymai.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacijaTeisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą teikti paraiškas arba dalyvauti projektuose, taip pat vykdyti savo teisines prievoles (įskaitant sutartinius įsipareigojimus) ir mūsų platesnį teisėtą interesą bendradarbiauti su valdžios institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir teikti joms duomenis, reikalingus jų teisėtiems tyrimams ir procesams.

Duomenis taip pat būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su vidaus tyrimais įtariamų pažeidimų atveju, kad įsitikintume, jog laikomės galiojančių įstatymų.

3.3 Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

3.3.1 Bendra informacija

Jei būtina šioje 3 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitomis įstaigomis, institucijomis, subjektais ar tarptautinėmis organizacijomis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad mes, nepriklausomai nuo gavėjų įgaliojimų, dalijamės jūsų asmens duomenimis tik su patikimais subjektais ir tik tiek, kiek tai būtina.

 3.3.2 Mūsų vardu veikiantys duomenų tvarkytojai

Siekdami įgyvendinti jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir vykdyti savo veiklą, asmens duomenis perduodame išorės šalims, pavyzdžiui, pasitelktiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir kitiems partneriams. Šios išorės šalys veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai ir gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, o ne savo tikslais. Asmens duomenų tvarkymo, kurį šios išorės šalys atlieka mūsų vardu, duomenų valdytojas esame mes. Mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos tikslai nurodyti 3.2 dalyje.

3.3.3 Gavėjai, kurie veikia kaip duomenų valdytojai

Lentelėje nurodytų kategorijų gavėjai tvarkys asmens duomenis kaip duomenų valdytojai, t. y. šie gavėjai nustatys duomenų tvarkymo tikslus ir priemones mums nedalyvaujant.

GavėjaiTikslasTeisinis pagrindas
• Teismai ir arbitražo teismai

• Valdžios institucijos

Išorės konsultantai

• Kitos sandorio šalys

• Tarptautinės organizacijos

Įgyvendinti, pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus (žr. 3.2.2), užtikrinti įstatymų ir mūsų sutartinių įsipareigojimų laikymąsi.Kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, pvz., susijusius su ginču.

Siekdami įgyvendinti savo teisėtą interesą vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir platesnį teisėtą interesą bendradarbiauti su valdžios institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir teikti joms duomenis, reikalingus jų teisėtiems tyrimams ir procesams.

• KlientaiAdministruoti santykius su klientu, žr. 4.2.1 dalį.Kad galėtume patenkinti savo teisėtus interesus, susijusius su santykių su klientais administravimu, pvz., galėtume bendrauti su klientu ir teikti paslaugas.
• Tarptautinės organizacijosKad tarptautinė organizacija galėtų atlikti tyrimą ar procedūrą ir vykdyti savo įstatymines ir tarptautinės teisės nustatytas pareigas.Trečiosios šalies (tarptautinės organizacijos) teisėtam interesui patenkinti, kad ji galėtų atlikti tyrimą ar procedūrą ir pasiekti savo tikslus, taip pat vykdyti savo įstatymais ir tarptautine teise nustatytas pareigas.

3.4 Kiek laiko tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol bus reikalingi čia aprašytiems tikslams, t. y. paprastai tol, kol būsite mūsų tiekėjo atstovas arba tol, kol su jūsų atstovaujama įmone palaikysime verslo santykius. Atlikdami KYC ir asmens duomenų patikrinimus, mes kuo greičiau ištriname visus asmens duomenis, kai tik įvertiname rezultatus. Atlikdami patikrinimus dėl sankcijų ar kitų teisinių prievolių, asmens duomenis tvarkysime tol, kol bus teisinė prievolė tai daryti.

4. Kliento atstovas arba darbuotojas

4.1 Kaip renkame jūsų asmens duomenis?

Renkame asmens duomenis, kuriuos jūs arba klientas, kuriam atstovaujate, pateikėte mums vykdydami verslo santykius su klientu.

4.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.2.1 Administruoti santykius su klientais

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, nes turime teisėtą interesą administruoti santykius su klientais ir valdyti visą bendradarbiavimą bei kasdienę veiklą, būtiną mūsų produktams ir paslaugoms teikti.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Tapatybės duomenys

Teisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume patenkinti savo teisėtus interesus, susijusius su mūsų santykių su klientais administravimu ir, pvz., kasdienių ryšių palaikymu.
4.2.2 Teikti pagalbines paslaugas

Tvarkysime kontaktinę informaciją, susijusią su mūsų klientams atstovaujančiais kontaktiniais asmenimis, kurie kreipiasi į mus pagalbos. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, nes mes turime teisėtą interesą teikti pagalbą savo klientams ir sudaryti sąlygas naudotis mūsų paslaugomis.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Tapatybės duomenys

Teisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų patenkintas mūsų teisėtas interesas teikti klientams pagalbines paslaugas.
4.2.3 Tikrinti dėl sankcijų

Prieš užmezgant verslo santykius „Sweco“ gali patikrinti, ar netaikomos sankcijos, kad įsitikintų, jog „Sweco“ nepradėjo bendradarbiauti su asmenimis, kuriems taikomos ES ar JT sankcijos.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Tapatybės duomenys

• Kontaktinė informacija

• Galimi duomenys, gauti atliekant patikrinimą dėl sankcijų, tarp kurių gali būti duomenų apie nusikalstamas veikas

Teisinė prievolė. Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume laikytis savo teisinių įsipareigojimų.

Tokiu atveju nusikalstamos veikos duomenys tvarkomi pagal mūsų teisinę prievolę tvarkyti tokius duomenis.

Teisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtą interesą laikytis mūsų Elgesio kodekso.

4.2.4 Nustatyti, įgyvendinti ir ginti teisinius reikalavimus

Teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ir gynimo tikslais (pvz., dėl ginčo ar teisinio proceso) galime tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacijaTeisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įgyvendintas mūsų teisėtas interesas nustatyti, vykdyti ar ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, susijusį su ginču ar teisiniu procesu.
4.2.5 Dalintis informacija su valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei atlikti vidinius tyrimus įtarus teisės pažeidimus

Jūsų duomenis galime tvarkyti teikdami konkursinius pasiūlymus arba dalyvaudami projektuose, kuriuose dalyvauja valdžios institucijos ir (arba) tarptautinės organizacijos, taip pat bendradarbiaudami su tokiomis valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad užkirstume kelią nusikalstamai veiklai, sutarties pažeidimams ir kitiems pažeidimams bei su jais kovotume. Siekiant šio tikslo gali prireikti perduoti tam tikrus būtinus duomenis valdžios institucijoms ar tarptautinėms organizacijoms, kad jos galėtų atlikti teisėtus tyrimus ir procedūras. Toks perdavimas bus išskirtinis, o duomenys bus perduodami tik tie, kurie būtini atitinkamam tyrimui ar procesui atlikti. Jūsų duomenis taip pat galime tvarkyti vykdydami vidaus tyrimus, kai įtariama, kad buvo pažeisti galiojantys įstatymai.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacija ir visa informacija pateikiama palaikant ryšį su jumisTeisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą teikti paraiškas arba dalyvauti projektuose, taip pat vykdyti savo teisines prievoles (įskaitant sutartinius įsipareigojimus) ir mūsų platesnį teisėtą interesą bendradarbiauti su valdžios institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir teikti joms duomenis, reikalingus jų teisėtiems tyrimams ir procesams.

Duomenis taip pat būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su vidaus tyrimais įtariamų pažeidimų atveju, kad įsitikintume, jog laikomės galiojančių įstatymų.

4.3 Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

4.3.1 Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas

Jei būtina šioje 4 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitomis įstaigomis, institucijomis, subjektais ar tarptautinėmis organizacijomis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad mes, nepriklausomai nuo gavėjų įgaliojimų, dalijamės jūsų asmens duomenimis tik su patikimais subjektais ir tik tiek, kiek tai būtina.

4.3.2 Mūsų vardu veikiantys duomenų tvarkytojai

Siekdami įgyvendinti jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir vykdyti savo veiklą, asmens duomenis perduodame išorės šalims, pavyzdžiui, pasitelktiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir kitiems partneriams. Šios išorės šalys veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai ir gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, o ne savo tikslais. Asmens duomenų tvarkymo, kurį šios išorės šalys atlieka mūsų vardu, duomenų valdytojas esame mes. Mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos tikslai nurodyti 4.2 dalyje.

4.3.3 Gavėjai, kurie veikia kaip duomenų valdytojai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytų kategorijų gavėjai tvarkys asmens duomenis kaip duomenų valdytojai, t. y. šie gavėjai nustatys duomenų tvarkymo tikslus ir priemones mums nedalyvaujant.

GavėjaiTikslasTeisinis pagrindas
• Teismai ir arbitražo teismai

• Valdžios institucijos

• Išorės konsultantai

• Kitos sandorio šalys

• Tarptautinės organizacijos

Siekiant įgyvendinti, pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus (žr. 4.2.3 skirsnį), užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir mūsų sutartinių įsipareigojimų.Kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, pvz., susijusius su ginču.

Siekdami įgyvendinti savo teisėtą interesą vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir platesnį teisėtą interesą bendradarbiauti su valdžios institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir teikti joms duomenis, reikalingus jų teisėtiems tyrimams ir procesams.

• Tarptautinės organizacijosKad tarptautinė organizacija galėtų atlikti tyrimą ar procedūrą ir vykdyti savo įstatymines ar tarptautinės teisės nustatytas pareigas.Trečiosios šalies (tarptautinės organizacijos) teisėtam interesui patenkinti, kad ji galėtų atlikti tyrimą ar procedūrą ir pasiekti savo tikslus, taip pat vykdyti savo įstatymais ar tarptautine teise nustatytas pareigas.

4.4 Kiek laiko tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol bus reikalingi čia aprašytiems tikslams pasiekti, t. y. tol, kol būsite mūsų kliento atstovas arba tol, kol su jūsų atstovaujama įmone palaikysime verslo santykius. Patikrinimo dėl sankcijų ar kitų teisinių įsipareigojimų atžvilgiu asmens duomenis tvarkysime tol, kol egzistuos teisinis įsipareigojimas tai daryti.

5. Darbuotojų paieška

5.1 Kaip renkame jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis renkame iš:

  • Jūsų pačių, kuriuos pateikiate mums, kai kandidatuojate į vieną iš mūsų darbo vietų, pvz., gyvenimo aprašyme ir motyvaciniame laiške.
  • viešai prieinamų šaltinių, pvz., atliekant asmens duomenų patikrinimus.
  • išorės įdarbinimo įmonių, kurios dalyvavo įdarbinimo procese ir pateikė mums informacijos apie jus.

5.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

5.2.1 Įdarbinimo proceso valdymas

Jūsų asmens duomenis tvarkysime vykdydami bendrą įdarbinimo procesą. Į šį procesą įeina, pavyzdžiui, jūsų asmens duomenų rinkimas, gyvenimo aprašymų ir motyvacinių laiškų peržiūra, pokalbių vykdymas, jūsų, kaip kandidato, vertinimas ir bendravimas su jumis vykdant įdarbinimo procesą.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Gyvenimo aprašymas

• Motyvacinis laiškas

• Vidinės pastabos, susijusios su jūsų, kaip kandidato, vertinimu

Teisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų patenkintas mūsų teisėtas interesas vykdyti įdarbinimo procesą ir užtikrinti, kad įdarbintume tinkamiausius kandidatus.
5.2.2 Kandidatų į darbą vertinimo procesas

Įdarbindami darbuotojus atliekame potencialių darbuotojų vertinimo procesą. Tai gali būti asmens duomenų patikrinimas, įskaitant ir, jei leidžiama pagal nacionalinius teisės aktus, teistumo patikrinimą. Vertinimo metu taip pat gali būti tikrinama veikla socialiniuose tinkluose ir kita veikla internete.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Tapatybės duomenys

• Kontaktiniai duomenys

• Duomenys apie įgūdžius

• Veikla socialiniuose tinkluose ir internete

Teisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, t. y. atlikti patikrinimus, kad galėtume įdarbinti tinkamus kandidatus.

Mes netvarkysime jokių teistumo duomenų. Bet kokie kriminalinės praeities patikrinimai bus atliekami rankiniu būdu.

5.2.3 Darbo sutarties sudarymas

Jūsų asmens duomenis tvarkysime norėdami sudaryti su jumis darbo sutartį, pvz., rinkdami rekomendacijas. Jūsų asmens duomenys taip pat bus tvarkomi sudarant su jumis darbo sutartį ir pradėjus įdarbinimo procesą. Nauji darbuotojai įdarbinimo metu gaus išsamesnį vidaus privatumo pranešimą.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Socialinio draudimo numeris

• Informacija apie organizaciją, pavyzdžiui, darbdavio įmonę, įdarbinimo statusą, veiklos padalinį, geografinę vietą, išlaidų centrą, organizaciją, darbo vietą

• Atlyginimas

• Duomenys apie išmokas

• Rekomendacijos

Sutartis. Jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume imtis priemonių prieš sudarydami su jumis sutartį (darbo sutartį).
5.2.4 Kandidatų duomenų bazė

Jei darbo, dėl kurio kreipėtės, negausite, vis tiek galime būti suinteresuoti saugoti jūsų asmens duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti, jei ateityje atsiras jūsų profilį atitinkančių laisvų darbo vietų. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis saugosime tik tuo atveju, jei duosite sutikimą juos tvarkyti.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Gyvenimo aprašymas

• Motyvacinis laiškas

Sutikimas. Jūsų asmens duomenis kandidatų duomenų bazėje saugosime tik tuo atveju, jei duosite sutikimą. Kasmet prašysime jūsų atnaujinti sutikimą, jei norite ir toliau likti registruotas kandidatų duomenų bazėje.
5.2.5 Nustatyti, įgyvendinti ir ginti teisinius reikalavimus

Teisinių reikalavimų nustatymo, įgyvendinimo ir gynimo tikslais (pvz., dėl ginčo ar teisinio proceso) galime tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacijaTeisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įgyvendintas mūsų teisėtas interesas nustatyti, vykdyti ar ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, susijusį su ginču ar teisiniu procesu.
5.2.6 Vykdyti teisinius įsipareigojimus

Be teisinių įdarbinimo srityje taikomų prievolių, jūsų asmens duomenis tvarkysime siekdami įvykdyti teisines prievoles, susijusias su darbo leidimų tikrinimu, įskaitant susijusių dokumentų saugojimą.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Tapatybės duomenys

• Socialinio draudimo numeris

• Darbo leidimo dokumentai

Teisinė prievolė. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įvykdyti savo teisines prievoles.

5.3 Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

5.3.1 Bendra informacija

Jei būtina šioje 5 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitomis įstaigomis, institucijomis, subjektais ar tarptautinėmis organizacijomis. 5.3.2 punkte nurodytų kategorijų gavėjai tvarkys asmens duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai (t. y. tokie subjektai tvarkys jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus). 5.3.3 punkte nurodytų kategorijų gavėjai tvarkys asmens duomenis kaip duomenų valdytojai, t. y. šie gavėjai nustatys duomenų tvarkymo tikslus ir priemones mums nedalyvaujant. Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad mes, nepriklausomai nuo gavėjų statuso, jūsų asmens duomenimis dalinsimės tik su patikimais subjektais ir tik tiek, kiek tai būtina.

5.3.2 Mūsų vardu veikiantys duomenų tvarkytojai

Siekdami įgyvendinti jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir vykdyti savo veiklą, asmens duomenis perduodame išorės šalims, pavyzdžiui, pasitelktiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir kitiems partneriams. Šios išorės šalys veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai ir gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, o ne savo tikslais. Asmens duomenų tvarkymo, kurį šios išorės šalys atlieka mūsų vardu, duomenų valdytojas esame mes. Mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos tikslai nurodyti 5 dalyje.

5.3.3 Gavėjai, kurie veikia kaip duomenų valdytojai
GavėjaiTikslasTeisinis pagrindas
• Teismai ir arbitražo teismai

• Valdžios institucijos

• Išorės konsultantai

• Kitos sandorio šalys

Norėdami įgyvendinti, pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus, žr. 5.2.5.Siekdami įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, pvz., susijusius su ginču.
• Išorės įdarbinimo įmonėsĮdarbinimo proceso valdymas ir palengvinimas, žr. 5.2.1.Siekdami patenkinti savo teisėtą interesą užtikrinti, kad įdarbinimo procesas vyktų kuo veiksmingiau ir kad galėtume įdarbinti geriausius kandidatus.
• Išorės informacijos patikrinimo įmonėsPatikrinimo vykdymas, žr. 5.2.2.Siekdami patenkinti savo teisėtą interesą prieš įdarbindami asmenį atlikti patikrinimo procesą, kad užtikrintume, jog įdarbiname tinkamus kandidatus.
• Rekomendacijas teikiantys asmenysRekomendacijų rinkimas prieš priimant sprendimą dėl darbo sutarties sudarymo, žr. 5.2.3.Būtinas kaip priemonė darbo sutarčiai su jumis sudaryti.

5.4 Kiek laiko tvarkysime jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol tai bus būtina šiame dokumente aprašytiems tikslams pasiekti, t. y. dažniausiai tol, kol vyks jūsų įdarbinimo procesas. Tačiau jei darbo, į kurį kandidatavote, negausite, jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol galėsite pateikti teisinį ieškinį dėl jūsų kandidatūros atmetimo. Jei duosite sutikimą, jūsų duomenis galime saugoti savo kandidatų duomenų bazėje būsimiems įdarbinimo procesams. Tokiu atveju jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip vienerius metus nuo įdarbinimo proceso pabaigos.

5.5 Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip jūsų asmens duomenys tvarkomi konkrečiame įdarbinimo ar darbuotojų paieškos procese, rasite vietos talentų paieškos ar įdarbinimo kanale pateiktoje informacijoje.

6. Ryšio palaikymas su potencialiais klientais

6.1 Kaip renkame jūsų duomenis?

Vertindami potencialius klientus ir palaikydamas su juo ryšį renkame tvarkomus duomenis, kuriuos pateikėte pats (-i) arba bet kuris kitas potencialaus kliento atstovas.

6.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

6.2.1 Administruoti ir valdyti santykius su potencialiais klientais

Jūsų asmens duomenis tvarkysime siekdami valdyti ir administruoti bendrą susisiekimo su potencialiais klientais ir jų vertinimo procesą.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Tapatybės duomenys 

Teisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtą interesą administruoti ir valdyti informaciją apie potencialius klientus.
6.2.2 Rinkodaros komunikacija

Jūsų asmens duomenis tvarkysime siekdami reklamuoti savo paslaugas jūsų organizacijai. Bet kuriuo metu galėsite atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų, ir tokiu atveju mes nebesiųsime jums jokios informacijos.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacijaTeisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina, kad galėtume patenkinti savo teisėtą interesą administruoti ir valdyti potencialių klientų informaciją.
6.2.3 Nustatyti, įgyvendinti ir ginti teisinius reikalavimus

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ir gynimo tikslais (pvz., dėl ginčo ar teisinio proceso).

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacijaTeisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įgyvendintas mūsų teisėtas interesas nustatyti, vykdyti ar ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, susijusį su ginču ar teisiniu procesu.
6.2.4 Dalintis informacija su valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei atlikti vidinius tyrimus įtarus teisės pažeidimus

Jūsų duomenis galime tvarkyti teikdami konkursinius pasiūlymus arba dalyvaudami projektuose, kuriuose dalyvauja valdžios institucijos ir (arba) tarptautinės organizacijos, taip pat bendradarbiaudami su tokiomis valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad užkirstume kelią nusikalstamai veiklai, sutarties pažeidimams ir kitiems pažeidimams bei su jais kovotume. Siekiant šio tikslo gali prireikti perduoti tam tikrus būtinus duomenis valdžios institucijoms ar tarptautinėms organizacijoms, kad jos galėtų atlikti teisėtus tyrimus ir procedūras. Toks perdavimas bus išskirtinis, o duomenys bus perduodami tik tie, kurie būtini atitinkamam tyrimui ar procesui atlikti. Jūsų duomenis taip pat galime tvarkyti vykdydami vidaus tyrimus, kai įtariama, kad buvo pažeisti galiojantys įstatymai.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacija ir bet kokia informacija, pateikta mūsų bendravime su jumisTeisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą teikti paraiškas arba dalyvauti projektuose, taip pat vykdyti savo teisines prievoles (įskaitant sutartinius įsipareigojimus) ir mūsų platesnį teisėtą interesą bendradarbiauti su valdžios institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir teikti joms duomenis, reikalingus jų teisėtiems tyrimams ir procesams.

Duomenis taip pat būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su vidaus tyrimais įtariamų pažeidimų atveju, kad įsitikintume, jog laikomės galiojančių įstatymų.

6.3 Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

6.3.1 Bendra informacija

Jei būtina šioje 6 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitomis įstaigomis, institucijomis, subjektais ar tarptautinėmis organizacijomis. 6.3.2 punkte nurodytų kategorijų gavėjai tvarkys asmens duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai (t. y. tokie subjektai tvarkys jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus). 6.3.3 punkte nurodytų kategorijų gavėjai tvarkys asmens duomenis kaip duomenų valdytojai, t. y. šie gavėjai nustatys duomenų tvarkymo tikslus ir priemones mums nedalyvaujant. Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad mes, nepriklausomai nuo gavėjų statuso, jūsų asmens duomenimis dalinsimės tik su patikimais subjektais ir tik tiek, kiek tai būtina.

6.3.2 Mūsų vardu veikiantys duomenų tvarkytojai

Siekdami įgyvendinti jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir vykdyti savo veiklą, asmens duomenis perduodame išorės šalims, pavyzdžiui, pasitelktiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir kitiems partneriams. Šios išorės šalys veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai ir gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, o ne savo tikslais. Asmens duomenų tvarkymo, kurį šios išorės šalys atlieka mūsų vardu, duomenų valdytojas esame mes. Mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos tikslai nurodyti 6 dalyje.

6.3.3 Gavėjai, kurie veikia kaip duomenų valdytojai
GavėjaiTikslasTeisinis pagrindas
• Teismai ir arbitražo teismai

• Valdžios institucijos

• Tarptautinės organizacijos

• Išorės konsultantai

• Kitos sandorio šalys

Įgyvendinti, pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus (žr. 6.2.1), užtikrinti įstatymų ir mūsų sutartinių įsipareigojimų laikymąsi.Kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, pvz., susijusius su ginču.

Siekdami įgyvendinti savo teisėtą interesą vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir platesnį teisėtą interesą bendradarbiauti su valdžios institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir teikti joms duomenis, reikalingus jų teisėtiems tyrimams ir procesams.

• Tarptautinės organizacijosKad tarptautinė organizacija galėtų atlikti tyrimą ar procedūrą ir vykdyti savo įstatymines ir tarptautinės teisės nustatytas pareigas.Trečiosios šalies (tarptautinės organizacijos) teisėtam interesui patenkinti, kad ji galėtų atlikti tyrimą ar procedūrą ir pasiekti savo tikslus, taip pat vykdyti savo įstatymais ir tarptautine teise nustatytas pareigas.

6.4 Kiek laiko tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol tai bus būtina šiame dokumente aprašytiems tikslams pasiekti, t. y. paprastai tol, kol su jumis bendrausime dėl galimų verslo santykių arba jei nuspręsite atsisakyti bendravimo. Apskritai jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip vienerius metus nuo paskutinio bendravimo, jei neužmezgėme verslo santykių su jūsų atstovaujama įmone.

7. Vyriausybės, valdžios institucijų ar tarptautinių organizacijų pareigūnai ar darbuotojai

7.1 Kaip renkame jūsų asmens duomenis?

Renkame asmens duomenis, kuriuos jūs arba atitinkama vyriausybė, valdžios institucija ar tarptautinė organizacija, kuriai jūs atstovaujate, mums perdavė mūsų profesinių, komercinių ar viešosios teisės santykių pagrindu.

7.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

7.2.1 Administruoti profesinius, komercinius ar viešosios teisės santykius

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, nes turime teisėtą interesą administruoti profesinius, komercinius ar viešosios teisės santykius su subjektu, kuriam atstovaujate, ir valdyti visą bendradarbiavimą ir kasdienę veiklą, susijusią, pavyzdžiui, su mūsų projektais, kuriuos finansuoja, iš dalies finansuoja ar kitaip dalyvauja jūsų atstovaujama valdžios institucija ar organizacija.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Tapatybės duomenys

Teisėtas interesas. Jūsų asmens duomenis būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, kad galėtume administruoti savo profesinius, komercinius ar viešosios teisės santykius su subjektu, kuriam atstovaujate, ir palengvinti, pvz., kasdienę komunikaciją.
7.2.2 Palaikyti ryšį su jumis

Vykdydami profesinius, komercinius ar viešosios teisės santykius su subjektu, kuriam atstovaujate, tvarkysime jūsų asmens duomenis, kai įvairiais kanalais palaikysime ryšį. Duomenų tvarkymo tikslas – palaikyti ryšį su jumis mūsų santykių srityje.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Kontaktinė informacija

• Tapatybės duomenys

• Visa informacija, pateikta mūsų bendravime su jumis

Teisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą palaikyti ryšius su tiekėjais atsižvelgiant į mūsų komercinius santykius.
7.2.3 Nustatyti, įgyvendinti ir ginti teisinius reikalavimus

Teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ir gynimo tikslais (pvz., dėl ginčo ar teisinio proceso) galime tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacijaTeisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą nustatyti, vykdyti ar ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, susijusį su ginču ar teisiniu procesu.
7.2.4 Dalintis informacija su valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei atlikti vidinius tyrimus įtarus teisės pažeidimus

Jūsų duomenis galime tvarkyti teikdami konkursinius pasiūlymus arba dalyvaudami projektuose, kuriuose dalyvauja valdžios institucijos ir (arba) tarptautinės organizacijos, taip pat bendradarbiaudami su tokiomis valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad užkirstume kelią nusikalstamai veiklai, sutarties pažeidimams ir kitiems pažeidimams bei su jais kovotume. Siekiant šio tikslo gali prireikti perduoti tam tikrus būtinus duomenis valdžios institucijoms ar tarptautinėms organizacijoms, kad jos galėtų atlikti teisėtus tyrimus ir procedūras. Toks perdavimas bus išskirtinis, o duomenys bus perduodami tik tie, kurie būtini atitinkamam tyrimui ar procesui atlikti. Jūsų duomenis taip pat galime tvarkyti vykdydami vidaus tyrimus, kai įtariama, kad buvo pažeisti galiojantys įstatymai.

Asmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindas
• Visa pirmiau minėta informacijaTeisėtas interesas. Duomenis būtina tvarkyti, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą teikti paraiškas arba dalyvauti projektuose, taip pat vykdyti savo teisines prievoles (įskaitant sutartinius įsipareigojimus) ir mūsų platesnį teisėtą interesą bendradarbiauti su valdžios institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir teikti joms duomenis, reikalingus jų teisėtiems tyrimams ir procesams.

Duomenis taip pat būtina tvarkyti siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su vidaus tyrimais įtariamų pažeidimų atveju, kad įsitikintume, jog laikomės galiojančių įstatymų.

7.3 Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

7.3.1 Bendra informacija

Jei būtina šioje 7 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitomis įstaigomis, institucijomis, subjektais ar tarptautinėmis organizacijomis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad mes, nepriklausomai nuo gavėjų įgaliojimų, dalijamės jūsų asmens duomenimis tik su patikimais subjektais ir tik tiek, kiek tai būtina.

7.3.2 Mūsų vardu veikiantys duomenų tvarkytojai

Siekdami įgyvendinti jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir vykdyti savo veiklą, asmens duomenis perduodame išorės šalims, pavyzdžiui, pasitelktiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir kitiems partneriams. Šios išorės šalys veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai ir gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, o ne savo tikslais. Asmens duomenų tvarkymo, kurį šios išorės šalys atlieka mūsų vardu, duomenų valdytojas esame mes. Mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos tikslai nurodyti 7.2 dalyje.

7.3.3 Gavėjai, kurie veikia kaip duomenų valdytojai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytų kategorijų gavėjai tvarkys asmens duomenis kaip duomenų valdytojai, t. y. šie gavėjai nustatys duomenų tvarkymo tikslus ir priemones mums nedalyvaujant.

GavėjaiTikslasTeisinis pagrindas
• Teismai ir arbitražo teismai

• Valdžios institucijos

• Išorės konsultantai

• Kitos sandorio šalys

• Tarptautinės organizacijos

Siekiant įgyvendinti, pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus (žr. 3.2.3 skirsnį), užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir mūsų sutartinių įsipareigojimų.Kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, pvz., susijusius su ginču.

Siekdami įgyvendinti savo teisėtą interesą vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir platesnį teisėtą interesą bendradarbiauti su valdžios institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir teikti joms duomenis, reikalingus jų teisėtiems tyrimams ir procesams.

• Tarptautinės organizacijosKad tarptautinė organizacija galėtų atlikti tyrimą ar procedūrą ir vykdyti savo įstatymines ir tarptautinės teisės nustatytas pareigas.Trečiosios šalies (tarptautinės organizacijos) teisėtam interesui patenkinti, kad ji galėtų atlikti tyrimą ar procedūrą ir pasiekti savo tikslus, taip pat vykdyti savo įstatymais ir tarptautine teise nustatytas pareigas.

7.4 Kiek laiko tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol tai bus būtina šiame dokumente aprašytiems tikslams pasiekti, t. y. paprastai tol, kol būsite atitinkamos vyriausybės, valdžios institucijos ar tarptautinės organizacijos atstovas ar darbuotojas, arba kol turime tęstinių profesinių, komercinių ar viešosios teisės santykių su subjektu, kuriam atstovaujate.

8. Tinkamos asmens duomenų perdavimo už ES / EEE ribų apsaugos priemonės

Galime perduoti arba atskleisti asmens duomenis gavėjams, esantiems už ES / EEE ribų (trečiojoje šalyje), dažniausiai tais atvejais, kai pasikliaujame trečiųjų šalių duomenų tvarkytojais, kurie tvarko duomenis trečiojoje šalyje.

Kai perduodame arba atskleidžiame jūsų asmens duomenis gavėjui ne ES / EEE šalyje, visada užtikriname, kad būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių (pvz., ES Komisijos standartinių sutarčių sąlygų, įskaitant kitas papildomas apsaugos priemones, jei tai kiekvienu atveju būtina) asmens duomenims apsaugoti. Be to, reguliariai atliekame rizikos vertinimus, kad įvertintume, kokių papildomų priemonių reikia imtis asmens duomenims, kuriems taikomas perdavimas ar atskleidimas, apsaugoti.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti tarptautinėms organizacijoms, visų pirma dėl jų atliekamų tyrimų ar procedūrų, susijusių su „Sweco“ projektais, kuriuos šios organizacijos finansuoja visiškai ar iš dalies, arba kitais atvejais, kai to reikia mūsų sutartiniams įsipareigojimams dėl šių projektų vykdyti arba teikiant paraiškas projektams. Jei Europos Komisija nepriims sprendimo, kuriuo būtų nustatyta, kad tokioje tarptautinėje organizacijoje yra pakankamas apsaugos lygis ir neįmanoma taikyti tinkamų apsaugos priemonių, jūsų duomenis perduosime remdamiesi svarbaus viešojo intereso nukrypti leidžiančia nuostata pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies d punktą. Toks perdavimas bus išimtinis ir vyks tik tuo atveju, jei tai būtina dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apie tai, ar jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, susisiekite su mumis toliau 9 dalyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

9. Jūsų teisės

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus galite naudotis tam tikromis teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek būtina jūsų teisėms įgyvendinti. Prašymus dėl savo teisių įgyvendinimo pateikite kreipdamiesi į mus 9 dalyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę pasinaudoti šiomis teisėmis:

Prieiga

Galite prašyti patvirtinimo, ar asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis ir papildoma informacija, pavyzdžiui, apie duomenų tvarkymo tikslus. Taip pat turite teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją. Jei prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, informacija bus pateikta dažniausiai naudojamu elektroniniu formatu, jei nenurodysite kitaip.

Nesutikimas su tam tikru duomenų tvarkymu

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu interesu dėl su jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių. Tokiu atveju mes nustosime naudoti jūsų asmens duomenis, jei jų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu, nebent įrodysime, kad šis interesas yra viršesnis už jūsų privatumo interesą arba kad jūsų asmens duomenis būtina naudoti siekiant valdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Ištaisymas

Bet kuriuo metu turite teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, taip pat, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti.

Ištrynimas

Tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai jūsų asmens duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti, galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau mes negalime ištrinti jūsų asmens duomenų, jei, pvz., pagal įstatymus privalome juos saugoti.

Apribojimas tvarkyti duomenis

Galite paprašyti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, kad tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet nenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo apribotas, mes galime ne tik saugoti duomenis, bet ir tvarkyti jūsų asmens duomenis tik su jūsų sutikimu, siekdami nustatyti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus arba ginti kitų asmenų teises.

Sutikimo atšaukimas

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei jie tvarkomi remiantis jūsų sutikimu.

Duomenų perkeliamumas

Galite paprašyti gauti kompiuteriu skaitomą asmens duomenų, tvarkomų remiantis jūsų sutikimu arba tuo pagrindu, kad tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį, ir tų asmens duomenų, kuriuos jūs pateikėte mums (duomenų perkeliamumas), kopiją bei paprašyti, kad informacija būtų perduota kitam duomenų valdytojui (jei įmanoma).

Skundai priežiūros institucijai

Visada turite teisę Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų ar abejonių dėl savo asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės el. p. LT.privacyofficer@sweco.lt 

Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, Lietuva

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).