00 for ""

Vandens sistemų skaitmenizavimas padės mažinti eksploatacijos kaštus

Augantis senų vamzdynų renovacijos ir naujų tinklų plėtros poreikis bei didėjantys reikalavimai vandens paslaugų kokybei skatina ieškoti naujų būdų efektyviam vandens ūkio valdymui, o vienas jų – vandentiekio sistemos skaitmenizavimas.

„Lietuvos vandentiekio asociacijos duomenimis, daugiau nei 20 procentų geriamojo vandens, paduoto iš siurblinių, nepatenka galutiniam vartotojui dėl nutekėjimo pakeliui. O tai yra ir dideli finansiniai nuostoliai, kurių šiandien, pasitelkus naujausias technologijas ir sudarius vandentiekio tinklo hidraulinį modelį, būtų galima išvengti”, – sako Egidijus Kunevičius, „Sweco Lietuva“ viceprezidentas.

Hidraulinio modelio sudarymas padeda priimti techniškai ir ekonomiškai argumentuotus sprendimus, susijusius su vandentiekio plėtra ar optimizavimu: nustatyti optimalų vamzdynų skersmenį, parinkti tinkamus siurblius, mažinti tinklo eksploatacijai reikalingas energetines sąnaudas, nustatyti ir palaikyti optimalų visos sistemos eksploatacinį rėžimą, planuoti vandentiekio remonto darbus ir sistemos elementų rekonstrukciją, lokalizuoti avarijas tinkle, trumpinti vandens „amžių“ tinkle, planuoti vandens poreikį, vystyti vandentiekio sistemas ir galiausiai mažinti nuostolius vandentiekio tinkle.

Tinkamai sukalibruoto hidraulinio modelio dėka galima matyti, kokia šią dieną yra faktinė situacija vandentiekio tinkle ir atskiruose jo elementuose (konkrečiuose taškuose ar atkarpose): vandens slėgiai, debitai, „amžius“, tekėjimo kryptys, greičiai, slėgio nuostoliai, energijos sąnaudos (kaštai). Ši informacija padeda įsivertinti, ar vandens srautai yra tokie, kokie ir buvo suplanuoti, ar nėra nuotėkio ir dėl to nepatiriami nuostoliai. Įvykus incidentui, galima daug lengviau ir greičiau rasti priežastį ir konkrečią vietą, kur yra sistemos pažeidimas. Operatyviai sprendžiant incidentus taupomi kaštai.

Tinkamai sukalibruoto hidraulinio modelio duomenys leidžia taupyti lėšas tiek racionaliai naudojant esamas sistemas, tiek laiku pasirūpinant incidentų prevencija. „Sweco Lietuva“ įsigijo kalibravimui reikalingą debito ir slėgio matavimo vandentiekio sistemoje įrangą. Tai ne tik padės optimizuoti sistemas, bet ir prisidės prie atsakingo mums visiems gyvybiškai svarbus gamtos išteklio, vandens, vartojimo.

Daugiau informacijos:

Egidijus Kunevičius, „Sweco Lietuva“ viceprezidentas, +370 699 48516, egidijus.kunevicius@sweco.lt