00 for ""

Žiedinė ekonomika miestų zonose kovojant su klimato kaita

Per ateinantį dešimtmetį gyventojų skaičius miestuose išaugs beveik 2,5 mlrd. Norėdama susitvarkyti su šiuo padidėjimu ir pasiekti Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos tikslus, statybos pramonė privalo pereiti nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos.

Gaminant statybines medžiagas išmetama net devyni procentai anglies dioksido. Norėdama sumažinti šį kiekį, ES nusprendė, kad nuo 2020 m. privaloma perdirbti 70 procentų visų statybinių atliekų.

„Nugriauti ir pastatyti naują tapo norma. Turime skubiai imtis kovos su klimato kaita veiksmų, nes stebime beprecedentį biologinės įvairovės ekosistemų nykimą. Pritaikydami savo miestus bei miestelius ir patvirtindami žiedinės ekonomikos strategiją, galime pakeisti biologinės įvairovės kreivės kryptį, pagerinti klimato sąlygas ir sukurti patrauklesnes miestų erdves“, – teigia Norvegijos „Sweco“ kraštovaizdžio architektė Nina Marie Andersen.

Osle ketinama pakartotinai panaudoti 18 aukštų pastatą, kuris pastatytas 1970 m. Jeigu pastatas būtų nugriautas ir vietoj jo pastatytas naujas, į aplinką dėl statybinių medžiagų būtų išmesta apie 4 000 tonų anglies dioksido. Tačiau, atnaujinant ir išsaugant didžiąją pastato konstrukcijos dalį, išmetamo anglies dioksido kiekį būtų galima sumažinti 55 proc.

Jei nėra galimybės išsaugoti ir panaudoti konstrukcijų, pakartotinis esamų statybinių medžiagų panaudojimas yra puikus sprendimas, ypač kalbant apie betoną. Apie penkis procentus viso išmetamo anglies dioksido kiekio sukelia pasaulinė cemento gamyba – tai net dukart didesnis kiekis nei oro transporto sukeliama tarša.

Oslo statybos įmonių sąjunga „Construction City“ nustatė galimybę pakartotinai panaudoti 3 400 tonų betono. Taigi, bendras išmetamo anglies dioksido kiekis sumažėtų 952 tonomis. Tai prilygsta maždaug 350 skrydžių iš Londono į Niujorką ir atgal.

„Sweco“ „Miesto įžvalgos“ („Urban Insight“) ataskaita Žiedinė ekonomika: miestų transformacijos vizija yra šeštoji ataskaitų serijos klimato kaitos tematika dalis, kurioje mūsų ekspertai akcentuoja konkrečius duomenis, faktus ir mokslinę informaciją apie tai, ko reikia norint planuoti ir kurti saugią ir atsparią ateities miestų aplinką.