00 for ""

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su ROQUETTE AMILINA, AB gamyklos J. Janonio g. 12 Panevėžyje veiklos pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Atnaujinta 2022-12-21

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Roquette Amilina, AB, J. Janonio g. 12, Panevėžys. Tel.: +370 45 46 11 33, El. p.: amilina@roquette.com; tinklalapis: http://roquetteamilina.com/; kontaktinio asmens el. p.: rimante.svideniene@roquette.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT–05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; tinklalapis: https://www.sweco.lt/; kontaktinio asmens el. p.: justinas.musteikis@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: Roquette Amilina, AB gamyklos J. Janonio g. 12 Panevėžyje veiklos pajėgumų didinimas.

PŪV vieta: Panevėžio aps., Panevėžio m. sav., Panevėžio m., J. Janonio g. 12.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Panevėžio m. sav. administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas; Kultūros paveldo departamento prie KM Panevėžio skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT–09311, Vilnius. Tel.: +370 682 92653, el. p.: aaa@gamta.lt.

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2022-08-12 imtinai PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – AAA ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks Panevėžio m. sav. (Laisvės a. 20, Panevėžys) 2022-08-12 17:00 val.

Su parengta nuasmeninta PAV ataskaita (2022-12-21, B laida) galima susipažinti čia

Su viešo ataskaitos svarstymo susirinkimo protokolu galima susipažinti čia