00 for ""

Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžyje

Lokacija

Panevėžys, Lietuva

Metai

2018-2020

Klientas

„Syrusas“

Paslaugos

Techninis projektas, 3D/BIM modeliavimas, projekto vykdymo priežiūra

Apie projektą

Stasio Eidrigevičiaus menų centras neabejotinai taps išskirtiniu objektu Lietuvos ir viso regiono kontekste dėl savo funkcijos, vietos, architektūros. Projektuojamas toks pastatas, kad jo architektūra būtų pastebėta ne tik lokaliai, bet ir plačiau vertinant ne tik jos estetinius, bet ir funkcinius, pridėtinę vertę kuriančius sprendinius socialine, ekonomine prasme.

Projektuojamas menų centras Panevėžyje, miesto centro šiaurinėje dalyje, 86,8 a ploto sklype. Projektą įgyvendinti numatoma dviem etapais. Pirmas etapas – esančio kino teatro rekonstravimas ir parodų, edukacinių erdvių, saugyklos, konferencijų salės įrengimas. Pirmo etapo projektuojamo pastato plotas – 3 047,64 m2. Antrajame etape meno centras bus išplėstas – planuojamos lauko parodų erdvės, daugiafunkcės erdvės, kavinė, kūrybinės erdvės. Antro etapo patalpų plotas – 1 447,98 m2. Pastato energetinė klasė A+.

Pasiūlyti projektiniai sprendimai

Pastatas projektuojamas taip, kad galėtų būti pastatytas iš aplinkos neteršiančių, daugiausia natūralių medžiagų. Siūloma naudoti saulės energiją, surinkti lietaus vandenį ir po to jį tiekti sanitariniams mazgams. Pastato fasadai yra taip suprojektuoti ir orientuoti, kad statinys neperkaistų ir neatiduotų veltui sukauptos energijos. Parodų erdvėse numatoma įrengti specializuotą sistemą tinkamam mikroklimatui pasiekti – oro temperatūrai ir drėgmei reguliuoti. Šiuos parametrus stebės jutiklinė drėgmės sistema. Palankų mikroklimatą numatoma užtikrinti ir archyvo patalpoje.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžyje