Aplinkos inžinerija

Augantys miestai ir žmogaus ūkinė veikla neišvengiamai veikia mus supančią aplinką, tačiau šio poveikio rizikos ir žala gali būti sumažintos. „Sweco” aplinkos inžinerijos specialistai padeda Užsakovams priimti sprendimus, kurių rezultatas – mažesnis žalingų emisijų lygis ir neigiamas poveikis aplinkai, efektyviai veikianti atliekų tvarkymo sistema.

Paslaugų pavyzdžiai

 • Aplinkosaugos konsultacijos
 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
 • Taršos leidimai (TIPK)
 • Matematinis modeliavimas
 • Ekogeologiniai tyrimai

Poveikio aplinkai vertinimas – PAV

Planuojant pramonės, infrastruktūros, energetikos, žemės ūkio ir daugelio kitų ūkinės veiklos sričių plėtrą svarbu iš anksto numatyti ir įvertinti potencialų reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir pasirinkti sprendinius, kurie leistų šio poveikio išvengti ar jį maksimaliai sumažinti. Poveikio aplinkai vertinimas – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas. Nors nemažai planuojamų ūkinių veiklų toks vertinimas yra privalomas pagal įstatymą, tačiau veiklos organizatoriui yra naudingas ir kaip galimos verslo rizikos valdymo įrankis. Daugumos PAV apimtyje atliekamas ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), nustatant veiklos sanitarinės apsaugos zoną (SAZ).

„Sweco“ yra sukaupusi vieną didžiausių patirčių šalyje atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (tiek PAV atrankos, tiek pilno PAV procedūros). Esame atlikę kelis šimtus įvairaus lygio vertinimų – nuo pavienių smulkiojo verslo iki didžiausių Lietuvos pramonės, infrastruktūros ir energetikos objektų. SGD terminalo ir susijusios infrastruktūros statybos ir veiklos PAV – pripažintas 2013 m. Metų gaminiu ir įvertintas aukso medaliu.

Rengiant įvairius planus (t.t. ir teritorijų planavimo dokumentus) ir programas, atliekamos jų sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Projektuojant konkrečius statinius techninio projekto apimtyje įvertinami jų statybos ir veiklos aplinkosauginiai aspektai (TP AA), parenkant mažiausią poveikį aplinkai darančius sprendinius. „Sweco“ yra viena iš lyderių teikiant minėtas paslaugas.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

Susisiekite su mumis

 • Vytautas
  Belickas
  Aplinkosaugos grupės vadovas / Aplinkos padalinys
  +370 69983628
  Fvųfgv ry. Ynvšxą