00 for ""

Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimą su valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 85,00 iki 97,06 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Atnaujinta 2022-06-01

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT- 03109 Vilnius. Tel.: (+370) 5 232 9600, el. p.: lakd@lakd.lt, tinklapis: www.lakd.lt. Kontaktinio asmens el. p.: vytautas.bruzga@lakd.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt, tinklapis: www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 85,00 iki 97,06 km rekonstravimas.

PŪV vieta: Kalvarijos sav. Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos sen. teritorijos.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Kalvarijos savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius; Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita nuo 2022-04-28 galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva” internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacinis-pranesimas-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-8500-iki-9706-km-rekonstravimo-poveik/

PŪV PAV ataskaita eksponuojama: Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Laisvės g. 2, Kalvarija) darbo metu (I-IV: 09:00 – 18:00; V: 09:00 – 17:00; VI: 09:00 – 16:30).

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2022-05-26 imtinai PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: 2022-05-26 16:30 val. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos salėje Laisvės g. 2, Kalvarija.

Su parengta viešinimui skirta PAV ataskaita (2022-04-26_0_laida) galima susipažinti čia

Su parengtu viešo susirinkimo (2022-05-26) protokolu galima susipažinti čia

Su parengta PAV ataskaita po atliktų viešinimo ir derinimo procedūrų (2022-07-26) galima susipažinti čia