00 for ""

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Atnaujinta 2021-12-01

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (įm. kodas – 302536989), A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, tel. (8 37) 327201, el. p. – rektoratas@lsmuni.lt.

PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (įm. kodas – 301135783), Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro plėtra Ūkio g., Kudrėnų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr.

Trumpas PŪV aprašymas: planuojamas gyvulininkystės ūkis, kuriame pagrindinės veiklos – gyvulininkystė, žemės ūkio bei gyvulininkystės produkcijos gamyba, ją susiejant su studijomis bei moksliniais tyrimais, studentų ir kitų asmenų praktiniu mokymusi,  žemės ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimu. Komplekse planuojamų laikyti gyvulių (karvučių, buliukų, telyčaičių, žirgų, avių, ožkų) skaičius – 1036.

PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2021-09-06 iki 2021-09-22 (imtinai) Užliedžių seniūnijos patalpose (Topolių g. 5, Girelės k., Kauno r.), UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Spaudos g. 6-1, Vilnius) darbo metu ir darbo valandomis. PVSV ataskaita skelbiama UAB „Sweco Lietuva“ interneto svetainėje: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/lsmu-centro-pletra/.

Dėl ekstremalios situacijos visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2021 m. rugsėjo 22 d. 17.00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: https://bit.ly/3n9Iegb

Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo visuomenės pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Su papildyta ir nuasmeninta PVSV ataskaita (2021-11-17, B Laida) galima susipažinti čia (papildymai pažymėti geltonai).

Su parengtu protokolu galima susipažinti čia.