00 for ""

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Naudingas vėjas“ planuojamų iki 44 vėjo elektrinių parko Marijampolės sen. ir Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. teritorijose statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Paskelbta 2024-06-27

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Naudingas vėjas“, adresas korespondencijai: Saltoniškių g. 12-2, LT-08105 Vilnius, interneto svetainė https://naudingasvejas.lt/, tel. +370 674 74424, el. p. pranesimai@naudingasvejas.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt, interneto svetainė: https://www.sweco.lt/. Kontaktinis asmuo Vytautas Belickas, tel. +370 699 83628, el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: UAB „Naudingas vėjas“ planuojamų iki 44 vėjo elektrinių parko Marijampolės ir Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. teritorijose statyba ir veikla.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Marijampolės savivaldybės administracija (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. +370 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt); Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas (A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. +370 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt); Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius (Birutės g. 3a, Alytus; Vytauto g. 19, Marijampolė tel. +370 315 25954, el. p. alytus-marijampole@kpd.lt); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel. +370 707 65885, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/marijampoles-sasnavos-ve-parkas-pav-ataskaita/ arba paspaudus konkrečią aktyvią nuorodą į paskelbtą ataskaitą: https://byt.lt/xp2e1

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-07-03 iki 2024-08-01 (imtinai) Marijampolės seniūnijos patalpose (Lietuvininkų g. 18, Marijampolė), tel. +370  343 55542; Sasnavos seniūnijos patalpose (Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav.), tel. +370 343 28788; seniūnijų darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.). UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Ozo g. 12A-1, Vilnius), pirmadienį–ketvirtadienį 07:30-16:30 val., penktadienį 07:30-15:15 val. (pietų pertrauka 11:30-12:15 val.), tel. +370 5 262 2621.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024-08-01 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2024-08-01 17:00 val. Igliškėlių kultūros centro (Marijampolės kultūros centro, Igliškėlių skyrius) salėje (Mykolo Krupavičiaus g. 36, Igliškėlių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: https://msteams.link/5ZM7. Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Sasnavos seniūniją (Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav.) bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Pilna 2024-08-01 tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMwNDA4NjYtOWFiZS00M2E0LTkwYzUtNWU4M2E4MGZjZTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22a8c670da-aabd-43ca-98f7-2bcbaec87d78%22%7d

Su parengta nuasmeninta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (2024-06-26, 0 laida) galima susipažinti čia.