Klaipėdos bendrojo plano sprendinių stebėsena

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena

Trumpi faktai

Užsakovas

Klaipėdos miesto savivaldybė

Paslaugos

Teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsena

Laikotarpis

2015 m.

Apie projektą

„Sweco“ urbanistikos ir teritorijų planavimo specialistai atliko ekspertinį Klaipėdos miesto ir regiono plėtros tendencijų, socialinės raidos, miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo įvertinimą, taip pat pateikė Klaipėdos miesto savivaldybės parengto miesto bendrojo plano stebėsenos analizę. Ekspertai išanalizavo aktualias miesto funkcinių sistemų – susisiekimo, inžinerinės infrastruktūros, uosto plėtros – tendencijas, problemas ir galimybes.

Atliekant vertinimą išskirtos gyventojams patrauklesnės, sėkmingai plėtojamos teritorijos bei stagnuojančios ir demografiškai jautrios miesto dalys. Pateiktoje analizėje taip pat įvardintos esminės Klaipėdos miesto teritorijos socialinės atskirties priežastys, pateikti galimi savivaldybės veiksmai siekiant tolygesnio gyvenimo kokybės augimo visoje miesto teritorijoje bei kitos rekomendacijos.